فهرست

آموزش نت های موسیقی

آموزش نت های موسیقی

نت چیست؟

به الفبای موسیقی میگویند « نت »

هرنوازنده ای برای شروع موسیقی باید با هفت نت اصلی آشنایی پیدا کنه . به نوعی نت الفبای موسیقیه . اگر از نت دو به سمت ساعتگرد حرکت کنید یعنی به سمت نت سی ، یعنی دارید به سمت نتهای زیر حرکت میکنید . دوستان این هفت نت رو به صورت دایره در شکل زیر میبینید

نت ها از « دو» شروع میشن و به « سی » ختم میشن یعنی از نت بم تر یعنی دو  به سمت نت زیر تر یعنی سی پیش میرن به صورت « ساعتگرد » . چند بار این نت هارو بخونید راحت حفظ میشید . عزیزان درایران به پیروی از ایتالیا و فرانسه از نام گذاری نت ها به صورت  هجایی دو – ر – می – فا – سل – لا – سی  استفاده میکنند . در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس از نام گذاری نتها به صورت الفبایی استفاده میکنند به صورت  A-B-C-D-E-F-G . که البته هردو صحیحه .در جدول زیر معادل نت نگاری هجایی و الفبای رو میبینید .