از آخرین دوره های آموزشی " رایگان " شمیم رونمایی شد
0
02133758006

نمونه کار – تیزر

تیزر چیست ؟

تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد. تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن و یا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند و او را به فکر فرو ببرد.