قفل گذاری CD و DVD برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز

قفل گذاری CD و DVD ، همه ما از CD یا DVD برای آرشیو کردن و نگهداری از اطلاعات و فایل های خود استفاده میکنیم. اگر این فایل ها عمومی باشند (مثل فیلم، موسیقی، نرم افزار) نگرانی بابت امنیت آنها نخواهیم داشت. ولی اگر حاوی اطلاعات شخصی یا شغلی مهم و محرمانه باشد، در این […]

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس